Záhradné párty stan, altánok, 3x3m, béžový

65.46 

Kategórie: ,
Značka:

Dokonalý záhradný altánok – skladá sa takmer sám! Montáž trvá len 2-3 minúty, nie je k tomu potrebná žiadna veľká sila ani náradie. Hobby stan. Sú praktické predovšetkým pre občasné použitie, kedy nie je vhodné mať stan na záhrade dlhodobo postavený. Naše stany nie sú vhodné do nepriaznivých klimatických podmienok, ako je dlhotrvajúci dážď, vietor a neustále vystavovanie slnečným lúčom. Stačí najprv roztiahnuť altánok do strán ako harmoniku, potom vytiahnuť rohy nahor, kým nezacvaknú zámky. Teraz už len vysunúť nohy do požadovanej výšky. Nohy stačí vytiahnuť, kým nezacvaknú do jedného z dvoch otvorov alebo ešte vyššie – nad zámok. Maximálna výška altánku od špičky pri najvyššej úrovni nastavenia nôh je 2,6 m. Pri skladaní stačí stlačiť kovová tlačidla zámku a proste altánok len zložiť ako harmoniku. Zložený altánok v puzdre zaberá len veľmi málo miesta. Látka je odolná voči poveternostným podmienkam – chráni pred rosou, tak i pred slnkom! Háčiky na koncoch plachty sa vkladajú do jedného z otvorov pri nohe, podľa toho, aký vysoký altánok zostavujeme a podľa toho, ako veľmi chceme látku napnúť. Altánok je vhodný na záhradu, na dvor, ale je tiež mobilný, môžeme si ho brať so sebou na výlety, táborenie, akcie pod holým nebom atp. – vďaka neveľkým rozmerom po zložení sa dá ľahko prenášať, čo ešte uľahčuje puzdro s dvoma dlhými ušami. Nohy altánov majú stabilné nožičky, ktoré možno navyše spevniť tak, že zatlčieme vždy dva kolíky na každú nohu do krajiny, potom pripevníme šnúru k vrcholu každého rohu a priviažeme ich konce ku vzperám na zemi, k plotu atp. Farba: béžová Rám: kov + plast Tkanina: 210 D polyester Profilové rúrky: 25 x 25/20 x 20/10 x 20 mm Rozmery: 300 x 300 x 258 cm Hmotnosť: ~ 11 kg DÔLEŽITÉ Pred použitím stanu si pozorne prečítajte návod na zostavenie a návod uschovajte pre možnosť neskoršieho nahliadnutie. BEZPEČNOSŤ   Stan nebol testovaný na veternú a snehovú záťaž. V týchto ohľadoch nemôžeme poskytnúť žiadne záruky. Dbajte v takýchto prípadoch na predpoveď počasia, aby ste stan mohli podľa potreby včas zabezpečiť alebo rozobrať. Na poškodenie spôsobené poveternostným vplyvom alebo počasím nie je možné uplatniť záruku. UPOZORNENIA Stany majú slúžiť na dočasné státie (ubytovanie) a mali by sa pri nepriaznivom počasí rozobrať. Vždy prosím dodržujte dostatočnú vzdialenosť od vedenia plynu či elektriny. Aby ste po tejto stránke predišli škodám, informujte sa prosím u miestnych úradov. Pri použití vhodných vykurovacích telies (potrebné informácie získate v špecializovanom obchode) je treba dodržať vzdialenosť minimálne 1,2 m od akéhokoľvek placht materiálu. V žiadnom prípade by ste v stane nemali zakladať otvorený oheň a používať ohrievače s otvoreným plameňom. Osoba, ktorá stan stavia, zodpovedá za primerané ukotvenie, a tým za bezpečnosť stanu. Ukotvenie sa musí pravidelne kontrolovať, aby vždy bola zaistená bezpečnosť stanu, aby sa predišlo poškodeniu stanu a aby neboli ohrozené osoby v okolí. Správnym ukotvením sa zvyšuje životnosť jednotlivých dielov i stanu ako celku. Pri zostavovaní stanu vždy noste helmu, rukavice a stabilné obuv. Ťažký kov môže mať ostré hrany a v dôsledku antikorózneho ošetrenia môže byť namazaná. Plachty a strecha stanu by nemali byť ničím zaťažené, v prípade dažďa je nutné kontrolovať strechu, aby sa niekde voda nenashromáždila a plachtu, poťažmo konštrukciu, nepoškodila. Jednotlivé diely skladujte tak, aby neboli dostupné deťom. POZOR!   Dbajte na to, aby podklad bol vhodný pre vaše účely použitia. Vyberte pre stan rovný podklad. Používajte iba dodané materiály. Nedotýkajte sa plachiet a neupravujte je ostrými predmetmi. Gumové slučky sú súčasti ktoré podliehajú rýchlemu opotrebovaniu. Pri únave materiálu je potrebné ich vymeniť. Stan je vhodný pre krátkodobé používanie tiež pri miernych záporných teplotách. Plachty sa však musia dostatočne dlho skladovať pri maximálnej 10 ° C a pri tejto alebo nižšej teplote sa musia rozprestrieť. Inak môžu na prehybom vzniknúť zlomy. PRED PRVÝM POUŽITÍM Vybaľte krabici a podľa zoznamu obsahu balenia sa presvedčte, či nechýbajú žiadne diely. Kovové diely môžu byť výrobcom chránené tenkým olejovým filmom. Môže sa stať, že niektoré diely budú naolejované príliš. V takomto prípade prosím vezmite handričku a olej zotrite. Prosíme za odpustenie. Ak budú niektoré diely alebo súčiastky vykazovať vadu, tak stan nezostavujte a ihneď kontaktujte predajcu. Ak zostavíte stan z chybných dielov, môže dôjsť k ďalším poškodením alebo úrazom, za ktoré predajca nenesie zodpovednosť a nemožno na ňu uplatniť záruku. Na prvý zostavovanie stanu si nechajte o niečo viac času. Pri každom ďalšom zostavovaní bude postup rýchlejší. Princíp zostavenie je jednoduchý. Dbajte našich vyobrazenia jednotlivých krokov. ČISTENIE A SKLADOVANIE Na čistenie plachiet nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Stačí použiť ľahký mydlový roztok. Stan by sa nemal skladať a baliť v mokrom stave. Uchovávajte stan suchý. Nerobte žiadne úpravy kovových tyčí: či už pristavením a / alebo privarením iných materiálov, tvorbou zárezov a / alebo deformáciami materiálu. Zaobchádzajte s jednotlivými dielmi obozretne. Pri rozoberaní opäť použite zoznam obsahu balenia a skontrolujte, či žiadne súčasti nechýba, aby pri budúcom zostavovaní bolo opäť všetko k dispozícii. Pri skladovaní stanu tiež dbajte na to, aby na ňom neležali žiadne ďalšie predmety. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Prispejte k ochrane životného prostredia: Nevyhadzujte stan ani jeho časti do komunálneho odpadu. Doneste ich k recyklácii na oficiálnej zberné miesto.
Viac info

Výrobca: Malatec