Predajná stan 3 x 3 m + 4 steny, biely

108.70 

Kategórie: ,
Značka:

Rýchle a jednoduché skladanie a rozloženie stanu – rozložte rám, aplikujte opláštenie a potom rám zaistite v správnej polohe. Pre zostavenie stanu nepotrebujete žiadne nástroje. V sade sú zahrnuté všetky potrebné komponenty. Ťažšie rám zaisťuje stabilitu konštrukcie. Pavilón má viacstupňovú reguláciu. Cvakací systém uľahčuje montáž a demontáž a nastavenie skladacieho pavilónu. Jediné, čo musíte urobiť, je stlačiť tlačidlo a konštrukcie sa zníži. Ak chcete zvýšiť stan, všetko, čo musíte urobiť, je urobiť to isté pri zdvíhaní pohyblivého prvku nahor. Stan má jednu veľkú stenu namiesto niekoľkých malých. To vám ušetrí čas na rozvinutie. Nemusíte premýšľať o tom, ako prepojiť múry a požiadať o pomoc tretej strany. Môžete ľahko skryť stan v suteréne alebo v garáži a prepraviť ho autom. strecha: vodotesná (420D) s UV povlakom materiál: polyester + PVC, Oxford 420D, 210D priemer trubky: 30/25 / 20 mm hmotnosť: 17 kg hmotnosť v balení: 17,8 kg kryt pavilónu (strecha) 1 veľká múr pokrývajúce 4 strany pavilónu taška na zips Rozmery: dĺžka: 300cm šírka: 300cm výška: 280cm – 310C Farba: biela DÔLEŽITÉ Pred použitím stanu si pozorne prečítajte návod na zostavenie a návod uschovajte pre možnosť neskoršieho nahliadnutie. BEZPEČNOSŤ   Stan nebol testovaný na veternú a snehovú záťaž. V týchto ohľadoch nemôžeme poskytnúť žiadne záruky. Dbajte v takýchto prípadoch na predpoveď počasia, aby ste stan mohli podľa potreby včas zabezpečiť alebo rozobrať. Na poškodenie spôsobené poveternostným vplyvom alebo počasím nie je možné uplatniť záruku. UPOZORNENIA Stany majú slúžiť na dočasné státie (ubytovanie) a mali by sa pri nepriaznivom počasí rozobrať. Vždy prosím dodržujte dostatočnú vzdialenosť od vedenia plynu či elektriny. Aby ste po tejto stránke predišli škodám, informujte sa prosím u miestnych úradov. Pri použití vhodných vykurovacích telies (potrebné informácie získate v špecializovanom obchode) je treba dodržať vzdialenosť minimálne 1,2 m od akéhokoľvek placht materiálu. V žiadnom prípade by ste v stane nemali zakladať otvorený oheň a používať ohrievače s otvoreným plameňom. Osoba, ktorá stan stavia, zodpovedá za primerané ukotvenie, a tým za bezpečnosť stanu. Ukotvenie sa musí pravidelne kontrolovať, aby vždy bola zaistená bezpečnosť stanu, aby sa predišlo poškodeniu stanu a aby neboli ohrozené osoby v okolí. Správnym ukotvením sa zvyšuje životnosť jednotlivých dielov i stanu ako celku. Pri zostavovaní stanu vždy noste helmu, rukavice a stabilné obuv. Ťažký kov môže mať ostré hrany a v dôsledku antikorózneho ošetrenia môže byť namazaná. Plachty a strecha stanu by nemali byť ničím zaťažené, v prípade dažďa je nutné kontrolovať strechu, aby sa niekde voda nenashromáždila a plachtu, poťažmo konštrukciu, nepoškodila. Jednotlivé diely skladujte tak, aby neboli dostupné deťom. POZOR!   Dbajte na to, aby podklad bol vhodný pre vaše účely použitia. Vyberte pre stan rovný podklad. Používajte iba dodané materiály. Nedotýkajte sa plachiet a neupravujte je ostrými predmetmi. Gumové slučky sú súčasti ktoré podliehajú rýchlemu opotrebovaniu. Pri únave materiálu je potrebné ich vymeniť. Stan je vhodný pre krátkodobé používanie tiež pri miernych záporných teplotách. Plachty sa však musia dostatočne dlho skladovať pri maximálnej 10 ° C a pri tejto alebo nižšej teplote sa musia rozprestrieť. Inak môžu na prehybom vzniknúť zlomy. PRED PRVÝM POUŽITÍM Vybaľte krabici a podľa zoznamu obsahu balenia sa presvedčte, či nechýbajú žiadne diely. Kovové diely môžu byť výrobcom chránené tenkým olejovým filmom. Môže sa stať, že niektoré diely budú naolejované príliš. V takomto prípade prosím vezmite handričku a olej zotrite. Prosíme za odpustenie. Ak budú niektoré diely alebo súčiastky vykazovať vadu, tak stan nezostavujte a ihneď kontaktujte predajcu. Ak zostavíte stan z chybných dielov, môže dôjsť k ďalším poškodením alebo úrazom, za ktoré predajca nenesie zodpovednosť a nemožno na ňu uplatniť záruku. Na prvý zostavovanie stanu si nechajte o niečo viac času. Pri každom ďalšom zostavovaní bude postup rýchlejší. Princíp zostavenie je jednoduchý. Dbajte našich vyobrazenia jednotlivých krokov. ČISTENIE A SKLADOVANIE Na čistenie plachiet nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Stačí použiť ľahký mydlový roztok. Stan by sa nemal skladať a baliť v mokrom stave. Uchovávajte stan suchý. Nerobte žiadne úpravy kovových tyčí: či už pristavením a / alebo privarením iných materiálov, tvorbou zárezov a / alebo deformáciami materiálu. Zaobchádzajte s jednotlivými dielmi obozretne. Pri rozoberaní opäť použite zoznam obsahu balenia a skontrolujte, či žiadne súčasti nechýba, aby pri budúcom zostavovaní bolo opäť všetko k dispozícii. Pri skladovaní stanu tiež dbajte na to, aby na ňom neležali žiadne ďalšie predmety. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Prispejte k ochrane životného prostredia: Nevyhadzujte stan ani jeho časti do komunálneho odpadu. Doneste ich k recyklácii na oficiálnej zberné miesto.
Viac info

Výrobca: ISO